Media Policies & terms

For IG, FB, Youtube and our site.

CDLC.CO Media Share Policies

What?

CDLC.CO is one of the fastest growing car enthusiast related media in Finland. We like to highlight that this couldn't be possible without your impact to the scene.

In our social media we share posts of rides from Finland's finest Motoring Culture. And that of course, wouldn't be possible without your effort considering a car photography.

Why?

Our media's aesthetics have followed our community's guidelines since day one. Simple, clean and high quality look in our media has been achieved by an uniform and coherent design in our posts.

In some cases this has unavoidably meant that the photography's original watermark has been cropped out. Understandably this has caused discussion in cases that we have for a reason or another forgot to ask a permission for modifying the original photos. 

How?

We use CDLC.CO's watermark with the photographer's name added on every picture we share. This is because we want to give the photographer credit but also want to keep our feed's content uniform.

We always tag photographer and the ride's owner in our posts. This is because we like to give credit for both enthusiasts that put on some effort towards this post. Either by building the ride itself or to take amazing photos of it.

If, for some reason you don't like us to share your photos or you want your photos to be removed, please let us know personally by mailing to this email. Thanks!

YOUTUBE & SOMEARVONNAN SÄÄNNÖT

CDLC.CO / CONV OY ARVONNAN SÄÄNNÖT, 2021-2022

Alla olevat säännöt koskevat CLDC.CO arvontoja niin Youtubessa sekä muissa somekanavissamme.

Arvonnan järjestäjä. CDLC.CO / Conv Oy, Kärsämäentie 5, 20300 Turku, 2651717-1.
Mail: cdlc.community@gmail.com

Arvontaan osallistuminen. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla CDLC CO Youtubekanavalla arvonnan sisältävää videota / osallistumalla arvontaan muissa somekanavissa ohjeiden mukaisesti. Osallistujan tulee olla yli 13-vuotias.

Osallistumisaika. Arvontaan voi osallistua kyseisessä videossa / somejulkaisussa ilmoitetun aikarajan aikana.

Palkinnot, voittajalle ilmoittaminen ja palkintojen toimittaminen. CDLC.CO jakaa ilmoitetun tuotepalkinnon / tuotepalkinnot omasta tuotevalikoimastaan. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. CDLC.CO ottaa yhteyden voittajaan / voittajiin ja sopii toimituksesta.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. 

Järjestäjän vastuu. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kolmannen osapuolen teknisistä ongelmista.

Arvonnan säännöt ja niiden noudattaminen. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä tarvittaessa. 

Henkilötietojen käsittely. Osallistumalla arvontaan annat järjestäjälle luvan rekisteröidä nimesi ja yhteystietosi. Annettuja tietoja käytetään arvontaan liittyvissä asioissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Conv Oy käsittelee kaikkia annettuja tietoja tietosuojakäytännön puitteissa. Olet oikeutettu pyynnöstä saamaan tietoja koskien henkilötietojasi, joita me säilytämme tai muutoin käsittelemme.


Kysymykset cdlc.community@gmail.com

YOUTUBE & SOCIAL MEDIA GIVEAWAY TERMS

CDLC.CO / CONV OY GIVEAWAY RULES & CONDITIONS, 2021-2022

The rules below apply to CLDC.CO giveaways both on Youtube and in our other social media channels.


Giveaway organizer. CDLC.CO / Conv Oy, Kärsämäentie 5, 20300 Turku, 2651717-1.Mail: cdlc.community@gmail.com

Participation in the lottery. To participate in the giveaway, comment on the video containing the draw on the CDLC CO Youtube channel / by participating in the draw on other channels according to the instructions. The participant must be over the age of 13.

Participation time. You can participate in the draw within the time limit stated in the video / social media publication in question.

Prizes, announcement to the winner and delivery of prizes. CDLC.CO/Conv Oy distributes the announced giveaway product(s) from its own product range. The prize cannot be exchanged for cash. CDLC.CO will contact the winner(s) and arrange delivery.

Prize-related restrictions and winner's liability. The prize is personal and non-transferable. The prize will not be exchanged for cash.

Responsibility of the organizer. The Organizer's liability to the participants does not exceed the value or amount of the prizes mentioned in these rules. The organizer is not responsible for any technical problems of a third party. By participating in the draw, participants agree to abide by these rules and the organizer's decisions. The giveaway organizer reserves the right to remove illegal participation in the lottery without separate explanation. Any ambiguities regarding the application and interpretation of the rules will be resolved by the giveaway organizer. The organizer reserves the right to change the lottery rules if necessary.

Processing of personal data. By participating in the draw, you give the organizer permission to register your name and contact information. The information provided will be used in matters related to the lottery. The information will not be disclosed to third parties. Conv Oy processes all provided information within the framework of the data protection policy. You have the right, upon request, to obtain information regarding your personal information that we retain or otherwise process.

Questions to cdlc.community@gmail.com

GDPR

CDLC.CO GDPR & Privacy statement

Alla CDLC.COn & Conv Oy:n rekisteri- sekä tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Conv Oy, Kärsämäentie 5, 20300 Turku, 2651717-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Antti Eskeli / @cdlc.community@gmail.com


3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on itse kaupastamme ostetun hyödykkeen toimitus asiakkaalle, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Tässä tapauksessa yhteydenotto tulee tehdä kirjallisesti sähköpostiin cdlc.community@gmail.com